Krzysztof Cugowski „Kolędy”

New Abra

Rok wydania1999

 1. Dzisiaj w Betlejem Lyrics 02:34
  Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina
  Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna

  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
  Anieli grają, króle witają
  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
  Cuda, cuda ogłaszają.

  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
  Anieli grają, króle witają
  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
  Cuda, cuda ogłaszają

  Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
  I Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje

  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
  Anieli grają, króle witają
  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
  Cuda, cuda ogłaszają

  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
  Anieli grają, króle witają
  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
  Cuda, cuda ogłaszają

  Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi
  Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
  Anieli grają, króle witają
  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
  Cuda, cuda ogłaszają

  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
  Anieli grają, króle witają
  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
  Cuda, cuda ogłaszają
 2. Gdy się Chrystus rodzi Lyrics 03:55
  Gdy się Chrystus rodzi,
  I na świat przychodzi,
  Ciemna noc w jasności
  Promienistej brodzi.

  Aniołowie się radują,
  Pod niebiosy wyśpiewują;
  Gloria, gloria, gloria,
  In excelsis Deo!

  Mówią do pasterzy,
  Którzy trzód swych strzegli,
  Aby do Betlejem
  Czym prędzej pobiegli.

  Bo się narodził Zbawiciel
  Wszego świata Odkupiciel,
  Gloria.
  O niebieskie Duchy
  I posłowie nieba,
  Powiedzcie wyraźnie
  Co nam czynić trzeba,
  Bo my nic nie rozumiemy
  Ledwo od strachu żyjemy
  Gloria.

  Idźcie do Betlejem,
  Gdzie Dziecię zrodzone
  W pieluszki powite,
  W żłobie położone,
  Oddajcie Mu pokłon Boski,
  On osłodzi wasze troski.
  Gloria.
 3. Mędrcy świata, monarchowie Lyrics 03:50
  Mędrcy świata, monarchowie,
  gdzie śpiesznie dążycie?
  Powiedzcież nam Trzej Królowie,
  chcecie widzieć Dziecię?
  Ono w żłobie nie ma tronu,
  i berła nie dzierży,
  a proroctwo jego zgonu,
  już się w świecie szerzy.

  Mędrcy świata, złość okrutna,
  Dziecię prześladuje,
  wieść okropna, wieść to smutna,
  Herod spiski knuje.
  Nic monarchów nie odstrasza,
  do Betlejem spieszą,
  gwiazda zbawcę im ogłasza,
  nadzieją się cieszą.

  Przed Maryją stoją społem,
  Niosą Panu dary.
  Przed Jezusem biją czołem,
  składają ofiary.
  Trzykroć szczęśliwi królowie,
  Któż wam nie zazdrości?
  Cóż my damy, kto nam powie,
  pałając z miłości.
 4. Mizerna, cicha Lyrics 02:26
  Mizerna cicha stajenka licha
  Pełna niebieskiej chwały
  Oto leżący przed nami śpiący
  W promieniach Jezus mały

  Oto leżący przed nami śpiący
  W promieniach Jezus mały

  Przed nim anieli w locie stanęli
  I pochyleni klęczą
  Z włosy złotymi z skrzydły białymi
  Pod malowaną tęczą

  Radość na Ziemi Pan nad wszystkimi
  Roztacza blask poranny
  Przepaść zawarta upadek czarta
  Zstępuje Pan nad Pany

  Radość na Ziemi Pan nad wszystkimi
  Roztacza blask poranny
  Przepaść zawarta upadek czarta
  Zstępuje Pan nad Pany
  Zstępuje Pan nad Pany
 5. Oj, maluśki, maluśki Lyrics 02:31
  Oj, maluski, maluski, maluski, jako rękawicka
  Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.

  Śpiewajcie i grajcie mu
  małemu, małemu

  Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
  Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

  Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie,
  Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie.

  Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie piernatki,
  Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej Matki.

  Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i miodem,
  Tu się tylko zasilać, zasilać musis samym głodem.

  Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie słodkie małmazyje,
  Tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorskich napije.

  Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły prześlicne janioły,
  A tu lezys sam jeden, sam jeden jako palec goły.

  Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało,
  Ześ się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało
 6. Pójdźmy wszyscy do stajenki Lyrics 01:27
  Pójdźmy wszyscy do stajenki
  Do Jezusa i Panienki

  Powitajmy Maleńkiego
  I Maryję, matkę Jego
  Powitajmy Maleńkiego
  I Maryję, matkę Jego

  Witaj, Jezu ukochany
  Od Patriarchów czekany

  Od Proroków ogłoszony
  Od narodów upragniony
  Od Proroków ogłoszony
  Od narodów upragniony

  Witaj, Dziecineczko w żłobie
  Wyznajemy Boga w Tobie

  Coś się narodził tej nocy
  Boś nas wyrwał z czarta mocy
  Coś się narodził tej nocy
  Boś nas wyrwał z czarta mocy
 7. Wśród nocnej ciszy Lyrics 02:49
  Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
  Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
  Czym prędzej się wybierajcie
  Do Betlejem pospieszajcie
  Przywitać Pana
  Czym prędzej się wybierajcie
  Do Betlejem pospieszajcie
  Przywitać Pana

  Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
  Z wszystkimi znaki danymi sobie
  Jako Bogu cześć Mu dali
  A witając zawołali
  Z wielkiej radości
  Jako Bogu cześć Mu dali
  A witając zawołali
  Z wielkiej radości

  Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
  Cztery tysiące lat wyglądany
  Na Ciebie króle, prorocy
  Czekali, a Tyś tej nocy
  Nam się objawił
  Na Ciebie króle, prorocy
  Czekali, a Tyś tej nocy
  Nam się objawił

  I my czekamy na Ciebie, Pana (hej)
  A skoro przyjdziesz na głos kapłana
  Padniemy na twarz przed Tobą
  Wierząc, żeś jest pod osłoną
  Chleba i wina
  Padniemy na twarz przed Tobą
  Wierząc, żeś jest pod osłoną
  Chleba i wina (hej)
  Chleba i wina
 8. Bóg się rodzi Lyrics 03:05
  Bóg się rodzi, moc truchleje
  Pan niebiosów obnażony
  Ogień krzepnie, blask ciemnieje
  Ma granice - Nieskończony

  Wzgardzony - okryty chwałą
  Śmiertelny król nad wiekami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami

  Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
  Bóg porzucił szczęście twoje
  Wszedł między lud ukochany
  Dzieląc z nim trudy i znoje

  Niemało cierpiał, niemało
  Żeśmy byli winni sami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami

  Podnieś rękę, boże Dziecię
  Błogosław ojczyznę miłą
  W dobrych radach, w dobrym bycie
  Wspieraj jej siłę Swą siłą

  Dom nasz i majętność całą
  I wszystkie wioski z miastami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami
 9. Gdy śliczna panna Lyrics 03:34
  Gdy śliczna Panna Syna kołysała
  Z wielkim weselem tak jemu śpiewała
  Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
  Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko
  Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
  Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko

  Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
  Pomóż radości wielkiej sercu memu
  Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu
  Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu
  Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu
  Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu

  Sypcie się z nieba liczni aniołowie
  Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
  Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
  Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku
  Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
  Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku
  Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
  Li, li, li, li, laj...

  W ubogim żłóbeczku
 10. Przybieżeli do Betlejem Lyrics 01:47
  Przybieżeli do Betlejem pasterze,
  Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
  Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
  A pokój na ziemi.

  Oddawali swe ukłony w pokorze
  Tobie z serca ochotnego, o Boże!
  Chwała na wysokości...

  Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
  Których oni nie słyszeli, jak żywi.
  Chwała na wysokości...

  Dziwili się napowietrznej muzyce
  i myśleli, co to będzie za Dziecię?
  Chwała na wysokości ...

  Oto mu się wół i osioł kłaniają,
  Trzej królowie podarunki oddają.
  Chwała na wysokości...

  I anieli gromadą pilnują
  Panna czysta wraz z Józefem pilnują
  Chwała na wysokości...

  Poznali Go Mesjaszem być prawym
  Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
  Chwała na wysokości...

  My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
  I z całego serca wszystko kochamy
  Chwała na wysokości...
 11. Anioł pasterzom mówił Lyrics 02:52
  Anioł pasterzom mówił:
  Chrystus się wam narodził
  w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
  Narodził się w ubóstwie
  Pan waszego stworzenia.

  Chcąc się dowiedzieć tego
  Poselstwa wesołego,
  Bieżeli do Betlejem skwapliwie.
  Znaleźli dziecię w żłobie,
  Maryję z Józefem.

  Taki Pan chwały wielkiej,
  Uniżył się Wysoki,
  Pałacu kosztownego żadnego
  Nie miał zbudowanego
  Pan waszego stworzenia.

  O dziwne narodzenie,
  Nigdy niewysławione!
  Poczęła Panna Syna w czystości,
  Porodziła w całości
  Panieństwa swojego.

  Już się ono spełniło,
  Co pod figurą było:
  Arona różdżka ona zielona
  Stała się nam kwitnąca
  I owoc rodząca.

  Słuchajcież Boga Ojca,
  Jako wam Go zaleca:
  Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
  W raju wam obiecany,
  Tego wy słuchajcie.

  Bogu bądź cześć i chwała,
  Która byś nie ustała,
  Jako Ojcu, tak i Jego Synowi
  I Świętemu Duchowi,
  W Trójcy jedynemu.
 12. Lulajże Jezuniu Lyrics 03:31
  Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
  Lulaj ulubione me Pieścidełko.
  Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
  A ty go matulu w płaczu utulaj

  Zamknijże znużone płaczem powieczki,
  Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
  Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
  A ty go matulu w płaczu utulaj

  Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
  A ty go matulu w płaczu utulaj
 13. Jam jest dudka Lyrics 01:29
  Jam jest dudka Jezusa małego,
  Będę Mu grał z serca uprzejmego.
  Graj dudka, graj,
  Graj Panu, graj!

  Zagram Panu w kozłowe dudeczki,
  Dla Jezusa i dla Panieneczki.
  Graj dudka, graj,
  Graj Panu, graj!

  Na piszczałce i na multaneczkach,
  Na bandurce, ba, i na skrzypeczkach.
  Graj dudka, graj,
  Graj Panu, graj!

  Pobiegnęć ja do Walkowej budy,
  A przyniosę tamte większe dudy.
  Graj dudka, graj,
  Graj Panu, graj!
 14. Cicha noc Lyrics 02:55
  Cicha noc, święta noc,
  pokój niesie ludziom wszem,
  a u żłobka Matka Święta
  Czuwa sama uśmiechnięta,
  nad Dzieciątka snem,
  nad Dzieciątka snem.

  Cicha noc, święta noc,
  Pastuszkowie od swych trzód,
  Biegną wielce zadziwieni,
  Za Anielskim głosem pieni,
  Gdzie się spełnił cud
  Gdzie się spełnił cud.

  Cicha noc, święta noc
  Narodzony Boży Syn.
  Cicha noc, święta noc
  Narodzony Boży Syn.
 15. Jezus malusieńki Lyrics 02:17
  Jezus malusieńki leży wśród stajenki
  Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.
  Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

  Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
  w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła
  w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

  Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
  We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
  We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

  Dziecina się kwili, Matuleńka lili
  w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli
  w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

  Matusia truchleje, serdeczne łzy leje
  O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.
  O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.

Inne płyty w kategorii Krzysztof Cugowski Solo

pl_PLPolish